Riskanalys - Företagskliniken

Riskanalyser

  • Utföra riskanalyser med hjälp av arbetssäkerhetsanalys ”ASA”.
  • Används främst där riskerna är mer komplicerade och svårbedömda.

Metoden går i princip ut på följande:

  • Vilka skadehändelser kan hända.
  • I vilka situationer och orsaker som kan resultera i olyckor?
  • Vilken är sannolikheten för att en skadehändelse inträffar och vad blir i så fall konsekvensen.
  • Förslag till åtgärder.

Tjänsten erhålls av Krister Dahlström, arbetsmiljöingenjör/arbetsmiljökonsult

Skrolla till toppen