Vid nattarbete - Företagskliniken

Medicinsk kontroll vid nattarbete

Vid läkarundersökningen inhämtas uppgifter om
a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,
b) sociala förhållanden,
c) tidigare och nuvarande sjukdomar,
d) läkemedelsanvändning och tobaksbruk,
e) alkohol- och drogvanor,

En undersökning görs av
– blodtryck
– blodsocker
– blodfetter
– vikt, längd, BMI, midjemått

En bedömning görs av företagsläkaren kring sambandet mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation.

Undersökningen ska erbjudas vart 6e år för medarbetare under 50 år och vart tredje år för medarbetare över 50 år.

Skrolla till toppen