Vid handintensivt arbete - Företagskliniken

Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete

Undersökningen kan utföras av företagsläkare eller fysioterapeut med god kännedom sambanden mellan exponering för handintensivt arbete och de besvär den exponeringen kan orsaka.

Vid undersökningen inhämtas uppgifter om
a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,
b) tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på exponering för vibrationer och stötar
c) läkemedelsanvändning och tobaksbruk,
d) tidigare och nuvarande besvär som är eller kan vara relaterade till handintensivt arbete

Om arbetstagaren beskriver besvär, som kan misstänkas vara relaterade till handintensivt arbete, ska en klinisk undersökning genomföras i syfte att identifiera besvär och funktionsnedsättningar i händer, armar, skuldror, eller nacke.

En bedömning görs kring sambandet mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation.

Skrolla till toppen