Vid hand- och armvibrerande arbete - Företagskliniken

Medicinsk kontroll vid hand- och armvibrerande arbete

Vid läkarundersökningen inhämtas uppgifter om
a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,
b) tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på exponering för vibrationer och stötar
c) läkemedelsanvändning och tobaksbruk,
d) tidigare och nuvarande besvär som är eller kan vara vibrationsrelaterade

En undersökning görs av händer, armar, skuldror och nacke för att bedöma
– besvär från leder och muskler
– besvär relaterade till eventuella skador på blodkärl, nerver och hud

En bedömning görs av företagsläkaren kring sambandet mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation.

Om de 2 första läkarundersökningarna inte visar tecken på vibrationsskada, kan varannan undersökning ersättas med en enklare undersökning, eller ett frågeformulär avsett för screening av vibrationsskada.

Om det i dessa framkommer tecken på vibrationsskada, ska arbetstagaren inom 3 månader genomgå läkarundersökning

Skrolla till toppen