Vid arbete med kemiska produkter - Företagskliniken

Medicinsk kontroll vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter

Vid läkarundersökningen inhämtas uppgifter om:

a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,
b) tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på
– luftvägssjukdom,
– hudsjukdom, och
– allergi eller annan överkänslighet,
c) läkemedelsanvändning och tobaksbruk

En undersökning genomförs av huden och övre och nedre luftvägar. En spirometriundersökning genomförs också. En bedömning görs av företagsläkaren kring sambandet mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation.

Om ett tjänstbarhetsityg krävs utfärdas ett sådant vid undersökningen, med uppgift om arbetet i nuläget inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa (och därmed inte får fortsätta arbeta med aktuella produkter).

Beroende på vilket/vilka produkter man exponeras för upprepas undersökningen med 2 års mellanrum eller vid besvär.

Skrolla till toppen