Vid arbete med bly - Företagskliniken

Medicinsk kontroll vid arbete med bly

Vid läkarundersökningen inhämtas uppgifter om
a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,
b) tidigare och nuvarande exponering för bly i arbetet och under fritid,
c) tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på blodsjukdom, neurologisk sjukdom och njusjukdom
d) läkemedelsanvändning och tobaksbruk,

En undersökning görs av
– neurologiskt status utföras, om neurologiska besvär finns,
– blodtrycket,
– kvalitativ bestämning av protein i urin

En provtagning ska göras av blyhalten i blodet.
I samband med läkarundersökningen informeras kvinnliga arbetstagare under 50 års ålder om att blyexponering vid en eventuell graviditet kan innebära risk för skador på fostret.

En bedömning görs kring sambandet mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation.

Ett tjänstbarhetsityg utfärdas vid undersökningen med uppgift om arbetet i nuläget inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa (exponering bör därmed bör upphöra).

Undersökningen upprepas vart tredje år så länge man är exponerad för bly eller tidigare om den senaste undersökningen visar någon orsak till tätare kontroller.

Skrolla till toppen