Farliga arbeten - Företagskliniken

Instruktioner för farliga arbeten

Upprätta interna instruktioner främst aktuellt där krav finns på skriftliga instruktioner och där arbetsmiljöriskerna är allvarligare.

Tjänsten erhålls av Krister Dahlström, arbetsmiljöingenjör/arbetsmiljökonsult

Skrolla till toppen