Drogtest - Företagskliniken

Drogtester

På alla arbetsplatser ska det finnas rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol och andra berusningsmedel. Det är viktigt att det finns förebyggande arbete mot drogmissbruk, men även att den som är beroende kan få stöd och hjälp.

Drogtester kan vara motiverade om arbetet innebär stora risker för allvarliga olycksfall. På många arbetsplatser har arbetsgivare och arbetstagare gemensamt kommit överens om en policy för drogtestning för att förebygga olycksfall, och hur resultaten av testerna ska hanteras.

Skrolla till toppen