Coach - Företagskliniken

Coach

Hjälp med rådgivning och som stöd i arbetsmiljöfrågor. Vid behov delta i det lokala arbetsmiljöarbetet vid t.ex. skyddsronder, informationsmöten etc.

Tjänsten erhålls av Krister Dahlström, arbetsmiljöingenjör/arbetsmiljökonsult

Skrolla till toppen