Tjänster - Företagskliniken

Analyser, mätningar och andra tjänster

Riskanalyser

Utföra riskanalyser med hjälp av arbetssäkerhetsanalys ”ASA”. Används främst där riskerna är mer komplicerade och svårbedömda.

Läs mer här

Coach

Hjälp med rådgivning och som stöd i arbetsmiljöfrågor. Vid behov delta i det lokala arbetet, t ex skyddsronder, informationsmöten etc.

Läs mer här

Drogtest

På alla arbetsplatser ska det finnas rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol och andra berusningsmedel.

Läs mer här

Medicinska kontroller

En medicinsk kontroll är en medicinsk undersökning som utgår från speciella risker i arbetsmiljön, som kan orsaka ohälsa eller skada hos den som arbetar.

Läs mer här

Vaccinationer

Vaccination i tjänsten inför resor, t ex stelkramp, eller inför smittrisker i arbetsmiljön, t ex TBE, stelkramp och Hepatit-B. Men även inför säsongsinfluensa och vaccin mot lunginflammation.

Läs mer här

Arbetsmiljömätningar

Utföra arbetsmiljömätningar t ex:

• Buller
• Damm
• Kemikalier

Läs mer här

Kartläggning av arbetsmiljörisker

Utföra kartläggningar och inventering av arbetsmiljörisker som kan förekomma i verksamheten

Läs mer här

Olycksfalls- undersökningar

Utföra interna olycksfalls- och tillbudsutredningar, främst aktuellt vid ”lite allvarligare händelser”.

Läs mer här

Instruktioner för farliga arbeten

Upprätta interna instruktioner där krav finns på skriftliga instruktioner och där riskerna är allvarliga.

Läs mer här

Skrolla till toppen