Systematiskt arbetsmiljöarbete - Företagskliniken

Systematiskt arbetsmiljöarbete ”SAM”

1–3 dagar

  • Arbetsmiljölagen ”AML”
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”AFS”
  • Olika roller, chef, arbetsledare, skyddsombud etc
  • Olika typer av ansvar, samverkan
  • Riskbedömning, kartläggning av arbetsmiljön
  • Handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder
  • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
  • Hantering olyckor och tillbud
  • Attityder och beteenden
  • Viktigare arbetsmiljökrav på arbetsmiljön 
Skrolla till toppen