Byggarbetsmiljösamordning - Företagskliniken

Byggarbetsmiljösamordning ”BAS P/BAS U”

1-2 dagar

  • Särskilda risker vid bygg- och anläggningsarbete
  • Upprätta arbetsmiljöplan ”AMP”
  • Upprätta förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket
  • Arbetsuppgifter för BAS P och BAS U
  • Prov ingår i utbildningen
  • Intyg efter genomgången utbildning
Skrolla till toppen