Arbetsmiljöfrågor - Företagskliniken

Utbildning i arbetsmiljöfrågor

• Riktar sig främst till chefer, arbetsledare, projektledare och skyddsombud.
• Några av utbildningarna riktar sig också direkt till arbetstagarna/användarna.
• Utbildningar kan anpassas efter företagens egna önskemål.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ”SAM”

1–3 dagar

• Arbetsmiljölagen ”AML”

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”AFS”

• Olika typer av ansvar, samverkan.

Läs mer här

Byggarbetsmiljösamordning "BAS P/BAS U"

1–2 dagar

• ”Särskilda risker vid bygg- och anläggningsarbete

• Upprätta förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket

Läs mer här

Härdplaster

4 timmar

• Användare av härdplaster och de som leder arbetet

• Risker med härdplaster

• Åtgärder för att minska riskerna

• Intyg efter genomgången utbildning

Läs mer här

Kvarts, stendamm i arbetsmiljön

4 timmar

• Risker med hantering av kvarts

• Åtgärder för att minska riskerna

Läs mer här

Kemiska arbetsmiljörisker, allmän utbildning

1 dag

• Risker med hantering av kemikalier

• Åtgärder för att minska riskerna

Läs mer här

Hot och våld, 4 tim

Buller och vibrationer, 4 tim

Skrolla till toppen