Kris och krishantering - Företagskliniken

Kris och krishantering

  • De olika faser (chock, reaktion, bearbetning, nyorientering)
  • Frivillliga och ofrivilliga kriser
  • Bearbetning av kris.

Föreläsningen hålls av Kent Petterson, samtalsterapeut. 

Skrolla till toppen