Föreläsningar - Företagskliniken

Föreläsningar vi erbjuder för Företag

Handledning

• För personalgrupp

• Direkthandledning/klient

• Chefshandledning

Läs mer här

Skadeförebyggande

Våra skadeförebyggande föreläsningar anpassas efter er egen kunskap och inriktning.

Läs mer här

Yrkesrollen

• Förmåga till att samarbeta

• Förhållningssätt och bemötande

• Empati

Läs mer här

Kris och krishantering

• De olika faser

• Frivilliga och ofrivilliga kriser

• Bearbetning av kris.

Läs mer här

Samtalsmetodik

• Skapa allians och bygga relation

• Förhållningssätt och bemötande

• Motiverande samtal (grunderna)

Läs mer här

Arbetsgruppens psykologi

• Ge energi till personalgruppen

• Hur vi är mot varandra

• Samarbete anställda och chefer

Läs mer här

Vägen in i missbruk/beroende

• Psykologiskt

• Biologiskt

• Miljömässigt

Läs mer här

Vägen ut ur missbruk/beroende

• Metoder

• Sysselsättning

• Nätverk

Läs mer här

Grupprocesser/ gruppsykolgi

• Gruppkaraktärer

• Ledarskap

• De olika rollerna

Läs mer här

Åldrande

Vad händer med kroppen när du åldras? Hur och vad ska du träna utan att bli skadad?  Vi har svaren på frågeställningar som ovan.

Läs mer här

Utmattningssyndrom

Många har hört talas om uttrycket att gå in i väggen. Denna problematik är tyvärr större än någonsin i dagens Sverige och den växer. 

Läs mer här

Sömn

En god natts sömn är som alla vet något av de bättre som finns. Det är dock inte alla förunnat. Frivilligt eller ofrivilligt får inte alla ihop timmarna.

Läs mer här

Smärta

Smärta är kroppens viktigaste varningssystem. Det hindrar oss från att fortsätta göra saker som skadar vår kropp. Det är dock inte alltid det fungerar som det är tänkt.

Läs mer här

Skrolla till toppen