Utbildning i arbetsmiljöfrågor

• Riktar sig främst till chefer, arbetsledare, projektledare och skyddsombud.
• Några av utbildningarna riktar sig också direkt till arbetstagarna/användarna.
• Utbildningar kan anpassas efter företagens egna önskemål.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ”SAM”, 1–3 dagar

 • Arbetsmiljölagen ”AML”
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”AFS”
 • Olika roller, chef, arbetsledare, skyddsombud etc
 • Olika typer av ansvar, samverkan
 • Riskbedömning, kartläggning av arbetsmiljön
 • Handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder
 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Hantering olyckor och tillbud
 • Attityder och beteenden
 • Viktigare arbetsmiljökrav på arbetsmiljön 

 Härdplaster, 4 tim

 • Användare av härdplaster och de som leder arbetet
 • Risker med härdplaster
 • Åtgärder för att minska riskerna
 • Intyg efter genomgången utbildning 

Kvarts, stendamm i arbetsmiljön, 4 tim

 • Risker med hantering av kvarts
 • Åtgärder för att minska riskerna 

 

Byggarbetsmiljösamordning ”BAS P/BAS U”, 1-2 dagar

 • Särskilda risker vid bygg- och anläggningsarbete
 • Upprätta arbetsmiljöplan ”AMP”
 • Upprätta förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket
 • Arbetsuppgifter för BAS P och BAS U
 • Prov ingår i utbildningen
 • Intyg efter genomgången utbildning

Kemiska arbetsmiljörisker, allmän utbildning, 1 dag

 • Risker med hantering av kemikalier
 • Åtgärder för att minska riskerna 
   

 Buller, vibrationer, 4 tim

 • Risker med buller och vibrationer
 • Åtgärder för att minska riskerna 
   

Hot och våld, 4 tim

 • Risker vid arbete där hot och våld kan förekomma
 • Åtgärder för att minska riskerna