Riskanalys

Riskanalyser

• Utföra riskanalyser med hjälp av arbetssäkerhetsanalys ”ASA”.
• Används främst där riskerna är mer komplicerade och svårbedömda.

Metoden går i princip ut på följande:
• Vilka skadehändelser kan hända.
• I vilka situationer och orsaker som kan resultera i olyckor?
• Vilken är sannolikheten för att en skadehändelse inträffar och vad blir i så fall konsekvensen.
• Förslag till åtgärder.

Tjänsten erhålls av Krister Dahlström, arbetsmiljöingenjör/arbetsmiljökonsult