Kartläggning

Kartläggning och inventering av arbetsmiljörisker

• Utföra kartläggningar och inventering av arbetsmiljörisker som kan förekomma i verksamheten.

Tjänsten erhålls av Krister Dahlström, arbetsmiljöingenjör/arbetsmiljökonsult