Farliga arbeten

Instruktioner för farliga arbeten

• Upprätta interna instruktioner främst aktuellt där krav finns på skriftliga instruktioner och där arbetsmiljöriskerna är allvarligare.

Tjänsten erhålls av Krister Dahlström, arbetsmiljöingenjör/arbetsmiljökonsult