Arbetsmiljömätningar

Arbetsmiljömätningar

Utföra arbetsmiljömätningar t.ex:
• Buller
• Damm
• Kemikalier
• Gaser

Tjänsten erhålls av Krister Dahlström, arbetsmiljöingenjör/arbetsmiljökonsult