Tjänster

Analyser, mätningar och andra tjänster som vi kan hjälpa till med

Riskanalyser

Utföra riskanalyser med hjälp av arbetssäkerhetsanalys ”ASA”. Används främst där riskerna är mer komplicerade och svårbedömda.

Läs mer här

Coach

Hjälp med rådgivning och som stöd i arbetsmiljöfrågor. Vid behov delta i det lokala arbetet, t ex skyddsronder, informationsmöten etc.

Läs mer här

Arbetsmiljömätningar

Utföra arbetsmiljömätningar t ex:

• Buller

• Damm

• Kemikalier

Läs mer här

Kartläggning av arbetsmiljörisker

Utföra kartläggningar och inventering av arbetsmiljörisker som kan förekomma i verksamheten

Läs mer här

Olycksfalls- undersökningar

Utföra interna olycksfalls- och tillbudsutredningar, främst aktuellt vid ”lite allvarligare händelser”.

Läs mer här

Instruktioner för farliga arbeten 

Upprätta interna instruktioner där krav finns på skriftliga instruktioner och där riskerna är allvarliga.

Läs mer här