Hot och våld

Hot och våld

4 timmar

  • Risker vid arbete där hot och våld kan förekomma
  • Åtgärder för att minska riskerna