Yrkesroller

Yrkesroller

  • Förmåga till att samarbeta
  • Förhållningssätt och bemötande
  • Empati
  • Roller/rollfördelning
  • Vara ”klar” med sig själv/stabilitet
  • Vårda sig själv

Föreläsningen hålls av Kent Petterson, samtalsterapeut.