Vägen ut ur missbruk/beroende

Vägen ut ur missbruk/beroende

(bli fri från sitt beroende, framtiden)

  • Metoder
  • Sysselsättning/aktiv fritid/skola/arbete
  • Nätverk
  • Kartläggning/matchning
  • Återfalls prevention
  • HAP/ CPU

Föreläsningen hålls av Kent Petterson, samtalsterapeut.