Sköldkörtel provtagning - Företagskliniken

Sköldkörtel-provtagning

Sköldkörteln, som även kallas tyreoidea, sitter på halsens framsida strax nedanför struphuvudet. Den tillverkar livsnödvändiga hormoner som inverkar på nästan alla kroppens funktioner. Sköldkörtelns viktigaste funktion är att styra ämnesomsättningen i kroppen. Det sker genom att sköldkörteln bildar hormon som kallas tyroxin, T4, och trijodtyronin, T3.

Sköldkörtelns funktion styrs i sin tur av hormonet TSH, tyreoideastimulerande hormon, som bildas i hypofysen vid hjärnan.

Ett TSH-prov är ett prov som tas för att undersöka om sköldkörteln fungerar som den ska. Provet kan tas när som helst under dygnet. Men om du tar läkemedel med sköldkörtelhormon ska provet tas innan du tar din medicin på provtagningsdagen. 

TSH-halten i blodet varierar mellan olika människor, även mellan friska personer. Den kan också variera hos samma person vid olika tillfällen. När läkaren ska tolka provsvaret, jämför hen provet med det så kallade referensintervallet. Referensintervallet får man genom att väga samman resultatet från en stor grupp friska personers TSH-prov.

Den vanligaste orsaken till höga värden är hypotyreos. Det innebär att sköldkörteln inte producerar tillräckligt mycket sköldkörtelhormoner, trots hög nivå TSH i blodet. Följden blir att ämnesomsättningen går på ”lågvarv”.

Lätt förhöjda TSH-värden beror inte alltid på hypotyreos. Det kan vara en vanlig variation eller en naturlig reaktion i samband med att du tillfrisknar från någon annan sjukdom.

Låga värden av TSH i blodet beror oftast på hypertyreos. Det innebär att sköldkörteln producerar för mycket sköldkörtelhormoner, trots en låg nivå TSH i blodet. Följden blir att ämnesomsättningen går på ”högvarv”. Hypertyreos är ett ansträngande tillstånd för kroppen och bör alltid behandlas. Ditt värde kan också vara lågt om du har någon annan sjukdom som påverkar hur du mår eller om du behandlas med vissa läkemedel, till exempel kortison.

Ett enstaka blodprov ger i de flesta fall inte något säkert svar på om du har en sjukdom eller inte. Svaret på provet måste därför vägas ihop med hur du mår och resultat från ytterligare undersökningar som din läkare gör.

Om du har frågor kring TSH-provtagningen, gällande fördelar eller nackdelar för just dig, kan du kontakta din allmänläkare.

När provsvaret är klart

Om provsvaret skulle visa ett avvikande värde kommer du att hänvisas vidare till din vårdcentral för vidare utredning och eventuell behandling. Du får givetvis en kopia av provsvaret utlämnat av oss.

 

Källa: Vårdguiden, 1177.se

Skrolla till toppen