PSA provtagning - Företagskliniken

PSA-provtagning

PSA betyder prostata-specifikt antigen. PSA är ett ämne som produceras i prostatakörteln och utsöndras i sädesvätskan. Det testas med ett enkelt blodprov.

Alla sjukdomar i prostatakörteln kan leda till att halten av PSA i blodet ökar. Ett förhöjt PSA-värde i ett blodprov behöver alltså inte betyda att man har cancer. Hos män med PSA-värden över en viss nivå brukar man göra ytterligare undersökningar för att ta reda på om det finns cancer i prostatakörteln.

De viktigaste fördelarna och nackdelarna med PSA-prov

Den viktigaste fördelen med PSA-prov är att tidig upptäckt och behandling kan minska risken för allvarlig prostatacancer i framtiden.

Den viktigaste nackdelen är att många män diagnostiseras med prostatacancer och får behandling trots att cancern aldrig skulle ha utvecklats till en allvarlig sjukdom. Det är betydligt fler män som behandlas i onödan efter PSA-prov, än som botas från en livshotande cancer.

De flesta som insjuknar i prostatacancer är över 70 år och sjukdomen är sällsynt före 50 års ålder. Risken att drabbas ökar om man har två eller flera nära släktingar som har haft sjukdomen.

Viktigt att få information före beslut om provtagning

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2014 bör symtomfria män inte PSA-testas utan att de först har tagit del av informationen i Socialstyrelsens broschyr.

”Om PSA-prov: För att kunna upptäcka prostatacanceri ett tidigt skede – fördelar och nackdelar”. Vi skickar den till din mail, så att du kan läsa igenom informationen och därefter bekräfta till oss att du vill genomföra provtagningen.

Om du har frågor kring PSA-provtagningen, gällande fördelar eller nackdelar för just dig, kan du kontakta din allmänläkare.

När provsvaret är klart

Om provsvaret skulle visa ett avvikande värde kommer du att hänvisas vidare till din vårdcentral eller urolog för vidare utredning och eventuell behandling. Du får givetvis en kopia av provsvaret utlämnat av oss.

Källa: Socialstyrelsens broschyr ”Om PSA-prov: För att kunna upptäcka prostatacancer
i ett tidigt skede – fördelar och nackdelar”.

Skrolla till toppen