Hälsoundersökning - Företagskliniken

Hälsoundersökningar

Nedan har vi listat våra tre paket med dess information. 
Längre ner ser du vilka typer av undersökningar och prover som ingår i respektive hälsoundersökning.

Hälsoundersökning

Denna hälsoundersökning är för dig som vill ha lite mer och få en förståelse för om du ligger i riskzonen för några av de livsstilssjukdomar som finns. Du får en överblick över din generella hälsostatus med bland annat blodtryck, syn och lungfunktionsscreening. Utöver detta får du även en genomgång av de ca 30 av viktigaste mätparametrarna i blodet.

Pris: 3250kr

Hälsoundersökning PLUS

Hälsoundersökning PLUS är till för dig som vill ha än djupare koll på din hälsa. Här får du samma grundliga genomgång som i den vanliga hälsoundersökningen men här tillkommer även ett viloEKG som bland annat kan upptäcka störningar i hjärtats rytm och skador på hjärtmuskeln.  Vill du även testa dina lungor eller hörsel finns alternativet att antingen komplettera denna undersökning med en spirometri (lungfunktionstest) eller audiometri (hörseltest).

Pris: 4250kr

Hälsoundersökning Aktiv

Hälsoundersökning Aktiv är till för dig som tänker mer på ditt fysiska välmående och form. Här ingår förutom innehållet i Hälsoundersökning även fysiska bedömningar och specifika konditionstester utifrån ditt individuella behov.

Pris: 4250kr

Hälsoundersökning

HÄLSOSAMTAL MED FÖRETAGSSKÖTERSKA

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsa
 • Fysisk hälsa
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  • Tobak
  • Alkohol

RIKTADE LABORATORIETESTER

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov

HÄLSOUNDERSÖKNING BAS

 • Längd
 • Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
 • Lungfunktionsscreening

UTÖKAD BLODPROFIL

 • Blodstatus: Hb, EVF, MCV, LPK, TPK, Retikulocyter
 • Primärprofil: Natrium, Kalium, Kalcium, Albumin, Kreatinin, Glukos, ALP, ALAT, LD
 • Vitaminer, Mineraler: Vitamin D, Zink, Kobala miner, B12, Folat, Magnesium
 • Kolesterol: Kolesterol totalmängd, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, LDL/HDL-kvot
 

Tillvalstjänst

Prostataprov, Sköldkörtelprov, Hörselkontroll och Lungfunktionstest ingår inte i något av våra paket men kan kan väljas som en tillvalstjänst.

Genomgång av testresultatet

Hälsoundersökning plus

HÄLSOSAMTAL MED FÖRETAGSSKÖTERSKA

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsa
 • Fysisk hälsa
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  • Tobak
  • Alkohol

RIKTADE LABORATORIETESTER

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov

EKG

 • Vilo-EKG

HÄLSOUNDERSÖKNING BAS

 • Längd
 • Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
 • Lungfunktionsscreening

UTÖKAD BLODPROFIL

 • Blodstatus: Hb, EVF, MCV, LPK, TPK, Retikulocyter
 • Primärprofil: Natrium, Kalium, Kalcium, Albumin, Kreatinin, Glukos, ALP, ALAT, LD
 • Vitaminer, Mineraler: Vitamin D, Zink, Kobala miner, B12, Folat, Magnesium
 • Kolesterol: Kolesterol totalmängd, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, LDL/HDL-kvot

Genomgång av testresultatet

Hälsoundersökning aktiv

HÄLSOSAMTAL MED FÖRETAGSSKÖTERSKA

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsa
 • Fysisk hälsa
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  • Tobak
  • Alkohol

RIKTADE LABORATORIETESTER

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov

INDIVIDUELLT FUNKTIONSTEST

 • Generell funktionsbedömning
 • Avvikande rörelsemönster
 • Generella rörlighetstester
 • Basal styrka
 • Spänstmätning

KONDITIONSTEST

 • Submaximalt cykeltest

HÄLSOUNDERSÖKNING BAS

 • Längd
 • Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
 • Lungfunktionsscreening

UTÖKAD BLODPROFIL

 • Blodstatus: Hb, EVF, MCV, LPK, TPK, Retikulocyter
 • Primärprofil: Natrium, Kalium, Kalcium, Albumin, Kreatinin, Glukos, ALP, ALAT, LD
 • Vitaminer, Mineraler: Vitamin D, Zink, Kobala miner, B12, Folat, Magnesium
 • Kolesterol: Kolesterol totalmängd, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, LDL/HDL-kvot

Genomgång av testresultatet

Vill du läsa mer om proverna ingår och kan köpas till? Klicka här.

Skrolla till toppen