Blodprover

Labprov Funktion/Markör
Hb, hemoglobin Innehållet av hemoglobin i röda blodkroppar, markerar järnbrist (anemi)
EVF, erytrocyter volymfraktion Antal röda blodkroppar i förhållande till den totala blodmängden, markerar blodbrist/ anemi
MCV Storleken på röda blodkroppar
LPK, leukocyter Antal vita blodkroppar, markerar infektioner
TPK, trombocyter Antal ”blodplättar”, som ingår i blodets koagulationsförmåga
Reticolucyter Omogna röda blodkroppar, markerar blodbrist/anemi
Vitaminer, mineraler* (5 blodanalyser): 
Labprov Funktion/Markör
Vitamin D Behövs för att kunna ta upp kalcium från kosten, har betydelse för cellernas tillväxt, immunförsvaret och påverkar flera hormoner i kroppen. Bildas i huden vid solbelysning.
Zink Ingår i 100-tals enzymer i kroppen som påverkar omsättningen av proteiner, kolhydrater, fett, nukleinsyror och vissa vitaminer. Zink behövs även för immunsystemet
Kobalaminer, B12 Behövs bl a för cellernas ämnesomsättning, för bildningen av blodkroppar samt för nervcellernas funktion
Folat Behövs för att bilda nya celler och röda blodkroppar
Magnesium Behövs bl a för produktionen av protein, för omsättningen av kalcium samt för normal nerv- och muskelfunktion
Valbara blodanalyser*
Labprov Funktion/Markör
PSA, prostataspecifikt antigen Prostataprov, läs mer här
Sköldkörtelprov (TSH, T3, T4) Ämnesomsättningsprov, visar funktionen hos sköldkörteln, som styr ämnesomsättningen. Läs mer här

*Dessa prover ingår i provtagningen på Unilabs

Labprov Funktion/Markör
Hb, hemoglobin Innehållet av hemoglobin i röda blodkroppar, markerar järnbrist (anemi)
EVF, erytrocyter volymfraktion Antal röda blodkroppar i förhållande till den totala blodmängden, markerar blodbrist/ anemi
MCV Storleken på röda blodkroppar
LPK, leukocyter Antal vita blodkroppar, markerar infektioner
TPK, trombocyter Antal ”blodplättar”, som ingår i blodets koagulationsförmåga
Reticolucyter Omogna röda blodkroppar, markerar blodbrist/anemi
Vitaminer, mineraler* (5 blodanalyser): 
Labprov Funktion/Markör
Vitamin D Behövs för att kunna ta upp kalcium från kosten, har betydelse för cellernas tillväxt, immunförsvaret och påverkar flera hormoner i kroppen. Bildas i huden vid solbelysning.
Zink Ingår i 100-tals enzymer i kroppen som påverkar omsättningen av proteiner, kolhydrater, fett, nukleinsyror och vissa vitaminer. Zink behövs även för immunsystemet
Kobalaminer, B12 Behövs bl a för cellernas ämnesomsättning, för bildningen av blodkroppar samt för nervcellernas funktion
Folat Behövs för att bilda nya celler och röda blodkroppar
Magnesium Behövs bl a för produktionen av protein, för omsättningen av kalcium samt för normal nerv- och muskelfunktion
Primärprofil* (11 blodanalyser):
Labprov Funktion/Markör
Natrium,
Kalium
Natrium och kalium är viktigt för syra-basbalansen samt vatten- och saltbalansen i kroppen, påverkar bl a blodtrycket
Kalcium Kalcium behövs bland annat då skelett och tänder bildas samt vid blodkoagulering och nervfunktion
Albumin Albumin påverkar fördelningen av vätskan i kroppen och förändras vid inflammatoriska- och leversjukdomar
Kreatinin Visar njurarnas funktion
Glukos ”Diabetesprov”, förhöjt vid diabetes
Urat Urinsyra, som är förhöjt vid bl a gikt. Visar njurarnas funktion
ALP, Alkaliska fosfataser Enzym som finns i skelett och gallvägar. Markör för lever-/gallsjukdom och skelettsjukdom
ALAT Enzym sim finns i levern. Markör för cellskador i levern
LD Enzym som finns i många organ. Markör för cellskador i bl a hjärta, lever och röda blodkroppar
 Kolesterol (4 blodanalyser
Labprov Funktion/Markör
Kolesterol, totalmängd Mängden blodfetter totalt. Visar risken för hjärt-kärlsjukdom
HDL-kolesterol Det ”goda” kolesterolet
LDL-kolesterol Det ”onda” kolesterolet
LDL/HDL-kvot Visar risken för hjärt-kärlsjukdom