Mats Eriksson - Företagskliniken

Mats Eriksson

Leg. Psykoterapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar på Företagskliniken. Till mig är du välkommen om du lider av psykisk ohälsa, t ex om du har problem med nedstämdhet/depression, ångest, oro eller stress. I en kortare eller längre individuell psykoterapi kan man jobba utifrån sig själv och sin egen situation med att exempelvis lära sig att bryta depression, hantera sitt grubbel/ältande, bättre tåla sina plågsamma/obehagliga känslor. Vi kan också jobba fram mer hjälpsamma strategier att hantera vardag och stress, ångest och oro. Du kan också komma för psykologisk rådgivning 1–3 samtal, då vi inte går så mycket på djupet, utan fokuserar på nuet och i vilken riktning du behöver röra dig i just nu.

Min inriktning:
› KBT, Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier, 
› ACT, Acceptance and Committment Therapy, som handlar mycket om vart man vill vara på väg i livet, och hur man ska kunna gå i den riktningen oavsett hinder som dyker upp.
› Compassionfokuserad terapi, vilket är särskilt hjälpsamt vid problem med självkritik,
› Mindfulness, dvs närvaro i nuet och acceptans av nuet hur det är ser ut. Mycket användbart förhållningssätt vid bl a stress, oro, ångest. 

Kontakta oss för bokningsförfrågan samt prisuppgifter på FHV@foretagskliniken.com

Skrolla till toppen