Krister Dahlström - Företagskliniken

Krister Dahlström

Arbetsmiljöingenjör/arbetsmiljökonsult

Jag är i grund och botten utbildad väg- och vatteningenjör och arbetsmiljöingenjör.  Jag har även fått arbetsmiljöutbildningar på Arbetsmiljöverket och KTH. Mitt arbetsliv har varit inriktat på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Mina erfarenheter är bl.a:
Arbetsmiljöinspektör i Eskilstuna och Linköping (20 år).
Arbetsmiljöingenjör vid SSAB Oxelösund AB (12 år).

Nu som konsult på heltid sedan  oktober 2008.
Mina kunder är allt från stora företag till mindre familjeföretag. Både inom metallindustri, transport, bygg, kärnkraft, återvinning och kommuner mm.
Främst genom:
Utbildning av chefer, arbetsledare, projektledare och skyddsombud.
Riskhantering, riskanalyser av olika arbetsmoment och kartläggningar av olika arbetsmiljöer.

Normalt använder jag Arbetssäkerhetsanalys (ASA) som metod.  Lämpar sig bäst att utföra på själva arbetsplatsen i samråd med arbetsledning, aktuell personal, skyddsombud.
Rådgivning och coach till chefer och arbetsledare utifrån arbetsmiljö.
Yrkeshygieniska mätningar som t.ex. buller, damm, kemiska hälsorisker, koldioxid, etc.
Olycksfall -och tillbudsutredningar.
Kartläggningar av arbetsmiljön utifrån psykiska, sociala och fysiska risker

 Hela mitt yrkesliv handlar visst bara om arbetsolyckor, arbetssjukdomar och tillbud. Men det är roligt och känns viktigt att arbeta med. 

Du når mig lättast genom att skicka e-post till FHV@foretagskliniken.com

Skrolla till toppen