Kent Pettersson - Företagskliniken

Kent Pettersson

Samtalsterapeut

Min bakgrund är dels som behandlare men också som utbildare med 32 års erfarenhet bakom mig. Som behandlare arbetade jag med drogmissbruk och kriminalitet m.m. Därefter utbildade jag människor som skulle arbeta inom socialt arbete och var ansvarig för studerande behandlingspedagoger och socialpedagoger under sammanlagt 16 år. Numer fortsätter jag att handleda, föreläsa och utbilda, men som konsult och egen företagare i KP Utbildningscenter AB i kurser som t ex MI- Motiverande samtal, hälsa och ohälsa, funktionshinder, gruppsykologi, samtalsmetodik, återfallsprevention och kriminalitet.

Jag har själv en idrottslig bakgrund både som egen idrottare med Bandy och fotboll men även som ledare. Jag har dessutom utbildat tränare genom Sörmlands fotbollsförbund under många år.
Sedan jag flyttade till Nyköping 2012 så har jag varit involverad i 1. Bissarnas seniorlag både som tränare och styrelseledamot. 2. I ONYX innebandys seniorlag som ledare, det år vi gick upp i Allsvenskan, och ytterligare ett år.
Idrotten har betytt och betyder mycket för mig.

Jag erbjuder bl a:
› Krishantering
› Konflikthantering
› Handledning och stödsamtal (enskild, grupp, chef).

När jag fick förfrågan om ett samarbete tillsammans med Företagskliniken tvekade jag inte en sekund då jag tycker att deras koncept, att ha ett helhetsperspektiv utifrån en människas hälsa, är väldigt tilltalande. Jag är glad att vara en del av detta kompetenta gäng.

Kontakta oss för bokningsförfrågan samt prisuppgifter på FHV@foretagskliniken.com

Skrolla till toppen