Emmanuel Peiris - Företagskliniken

Emmanuel Peiris

Medicinskt ledningsansvarig / Leg. Företagsläkare

Jag heter Emmanuel Peiris ock kommer ursprungligen från Sri Lanka. Jag är gift med Berit Schmidt Peiris som var Gymnasielärare i Nyköping. Vi har 4 barn och fem barnbarn.Jag flyttade till Sverige efter att jag blev utexaminerad som civilingenjör i El och elektronik från universitet i Sri Lanka. Sedan blev jag antagen till universitet i Linköping för fortsatta studier. Jag kompletterade min andra civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik på Linköpings universitet.

Efter min ingenjörsutbildning arbetade jag några år som ingenjör på Statens rättskemiska laboratorium i Linköping och därefter på Arbetarskyddsstyrelsens i Solna.Påbörjade mina läkarstudier vid Karolinska intitutet och då fick jag tjänstledigt för mina läkarstudier. Jag blev också antagen som förste amanuens på institutionen för medicinsk teknik under läkarutbildningen. Jag tog läkarexamen 1986 vid Karolinska institutet och fick läkarlegitimation i december 1987.

Efter läkarlegitimationen arbetade jag som distriktsläkare och erhöll specialistkompetens i Allmänmedicin 1992. Under tiden blev jag intresserad av företagshälsovård och 1998-99 genomgick jag företagsläkarutbildning vid arbetslivsinstitutet Stockholm och i mars 2000 erhöll jag specialistkompetens i företagshälsovård.

Jag har mångårig erfarenhet av arbete som primärvårdsläkare då jag arbetade många år på VC Oxelösund och därefter många års erfarenhet som företagsläkare då jag arbetade på Medhälsan som medicinskt ansvarig och senare flera år på företagshälsovård Previa AB. Under dessa år har jag kompletterat många utbildningar och jag blev godkänd för samtliga transportstyrelsens lagstadgade undersökningar såsom spårbunden trafik, sjöfartsintyg, och körkort för högre behörighet. Jag kan utföra övriga lagstadgade hälsokontroller såsom fibrosframkallande damn, asbest, syntetiska oorganiska fiber, härdplast och allergiframkallande ämne.. Hälsoundersökningar för fysiskt påfrestande arbeten såsom mast och stolparbete, arbete på höga höjder, samt rök och kemdykning. Jag kan också utföra övriga lagstadgade hälsokontroller som nattarbete ,vibration och radiologisk hälsokontrolintyg .  

Du når mig lättast genom att skicka e-post till FHV@foretagskliniken.com

Skrolla till toppen