Företagshälsovård för småföretagare | Företagskliniken

Företagskliniken

Vi som arbetar på Företagskliniken

Företagskliniken grundlades 2014 tack vare en stor efterfrågan från mindre företag som saknade det personliga och nära hos deras dåvarande företagshälsovård.

Målsättningen med Företagskliniken är, och har från starten alltid varit, att kunna erbjuda en flexibel företagshälsa med personlig nära kontakt utan att tumma på kvaliteten. Därför har företaget vuxit långsamt under de senaste åren för att hela tiden kunna möta de krav som varje specifikt företag har.

Efter att ha drivits några år under Rygg och Ledklinikens fana startades Företagskliniken i Sverige AB i januari 2018. Företaget drivs idag under samma tak som både Rygg och Ledkliniken och Vaccinkliniken. Alla företagen samarbetar nära varandra och nyttjar allas kompetenser maximalt. Detta för att kunna möta upp de förväntningar och förutsättningar som varje enskilt företag tampas med.

Elizabeth Helger

Elizabeth Helger

Ägare | Verksamhetsansvarig
Rose-Marie Gustavsson

Rose-Marie Gustavsson

Leg. Företagssköterska
Emmanuel Peiris

Emmanuel Peiris

Leg. Företagsläkare
Eva-Lena Rudsäter

Eva-Lena Rudsäter

Leg. Psykoterapeut
Mats Eriksson

Mats Eriksson

Samtalsbehandlare
Kent Pettersson

Kent Pettersson

Samtalsterapeut
Marie Thorstensson

Marie Thorstensson

Samtalsterapeut
Krister Dahlström

Krister Dahlström

Arbetsmiljöingenjör/arbetsmiljökonsult
Lovisa Wetterstedt

Lovisa Wetterstedt

Leg. Fysioterapeut
Vaccinkliniken