Bullerproblematik och hörsel

Öka företagets och personalens kunskap om hur vår hörsel fungerar och hur vi påverkas av buller och höga ljudnivåer.

Kursen går igenom vilka grundläggande krav som finns på kartläggning av ljud och buller, när hörselskydd behövs och hur företaget på ett systematiskt sätt kan jobba förebyggande med bullerproblematik. Kursen ökar även personalens kunskap om sin egen hörsel, hur hörselskydd fungerar och vad man själv kan göra för att undvika hörselskador på grund av buller.

Tidsåtgång ca 2 tim. 

Vi skräddarsyr innehåll och utformning av kurserna så att det passar Ditt företag. Hör av dig så berättar vi mer!

Paket 1

  Hälsosamtal med företagssköterska

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsa
 • Fysisk hälsa
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  1. Tobak
  2. Alkohol

  Riktade laboratorietester

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov

  Hälsoundersökning bas

 • Längd
 • Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
  Genomgång av testresultatet

Paket 2

  Hälsosamtal med företagssköterska

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsa
 • Fysisk hälsa
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  1. Tobak
  2. Alkohol

  Hälsoundersökning bas

 • Längd
 • Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
 • Lungfunktionsscreening

  Riktade laboratorietester

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov

  Konditionstest

 • Submaximalt cykeltest

  Individuellt funktionstest

 • Generell funktionsbedömning
 • Avvikande rörelsemönster
 • Generella rörlighetstester
 • Basal styrka
Tilläggspaket PLUS

Läkarundersökning: Genomgång hjärta, lungor, buk, lymf och neurologi
Genomgång av testresultatet

Paket 3

  Hälsosamtal med företagssköterska

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsa
 • Fysisk hälsa
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  1. Tobak
  2. Alkohol

  Hälsoundersökning bas

 • Längd
 • Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
 • Lungfunktionsscreening

  Riktade laboratorietester

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov

  Konditionstest

 • Submaximalt cykeltest

  Individuellt funktionstest

 • Generell funktionsbedömning
 • Avvikande rörelsemönster
 • Generella rörlighetstester
 • Basal styrka

  Läkarundersökning

 • Genomgång hjärta
 • Lungor
 • Buk
 • Lymf
 • Neurologi

  1 valfri av 3 följande

 • EKG
 • Spirometri
 • Audiometri
  Genomgång av testresultatet