Våra paket - Företagskliniken

Paket 1

Detta är vårt grundpaket som innehåller ett hälsofrämjande samtal och en hälsoundersökning. Här tittar vi på de vanligast frisk och riskfaktorer och gör en bedömning utifrån individens nuvarande hälsostatus.

Paket 2

Detta är en utökad undersökning där allt som finns i paket 1 ingår. Här ingår även konditionstest och ett individuellt funktionstest. Detta för att hitta avvikande rörelsemönster och besvär kopplat till rörelseapparaten.

Till paket 2 kan ni välja att lägga till
’Tilläggspaket PLUS’

Paket 3

Detta är vårt mest kompletta paket där allt i både paket 1 och 2 ingår. I detta paket ingår även läkarundersökning samt ett val mellan EKG, audiometriundersökning, spirometri eller stora blodprovspaketet.

Paket 1

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSOSAMTAL

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsoscreening
  • Stress
  • Sömn
  • Återhämtning
 • Fysisk hälsoscreening
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  • Tobak
  • Alkohol
 • Friskbeteenden
  • Var är du i dag?
  • Var vill du vara?
  • Hur ska vi komma dit?
 • Arbetsplats
  • Trivsel
  • Relationer
  • Ergonomi

HÄLSOUNDERSÖKNING BAS

 • Längd
 • Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
 • Lungfunktionsscreening

RIKTADE LABORATORIETESTER

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov

Analys och genomgång av testresultatet
samt hälsoplan

Paket 2

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSOSAMTAL

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsoscreening
  • Stress
  • Sömn
  • Återhämtning
 • Fysisk hälsoscreening
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  • Tobak
  • Alkohol
 • Friskbeteenden
  • Var är du i dag?
  • Var vill du vara?
  • Hur ska vi komma dit?
 • Arbetsplats
  • Trivsel
  • Relationer
  • Ergonomi

HÄLSOUNDERSÖKNING BAS

 • Längd
 • Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
 • Lungfunktionsscreening

RIKTADE LABORATORIETESTER

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov

KONDITIONSTEST

 • Submaximalt cykeltest
 • Uppskattat värde Vo2 Max

INDIVIDUELLT FUNKTIONSTEST

 • Analys kravprofil
 • Funktionsbedömning
 • Screening rörelsemönster
  • Avvikande rörelsemönster
 • Individuella rörelsetester
 • Generell styrka
 • Specifik styrka
  • Dynamometermätning
 • Spänstmätning
 • Individuell hälsoplan

Tilläggspaket PLUS

Läkarundersökning: Genomgång av hjärta, lungor, buk, lymf och neurologi.

 Analys och genomgång av testresultatet
samt hälsoplan

Paket 3

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSOSAMTAL

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsoscreening
  • Stress
  • Sömn
  • Återhämtning
 • Fysisk hälsoscreening
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  • Tobak
  • Alkohol
 • Friskbeteenden
  • Var är du i dag?
  • Var vill du vara?
  • Hur ska vi komma dit?
 • Arbetsplats
  • Trivsel
  • Relationer
  • Ergonomi

HÄLSOUNDERSÖKNING BAS

 • Längd
 • Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
 • Lungfunktionsscreening

1 VALFRI AV 4 FÖLJANDE

 • EKG
 • Spirometri
 • Audiometri
 • Stora Blodprovspaketet

RIKTADE LABORATORIETESTER

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov

KONDITIONSTEST

 • Submaximalt cykeltest
 • Uppskattat värde Vo2 Max

INDIVIDUELLT FUNKTIONSTEST

 • Analys kravprofil
 • Funktionsbedömning
 • Screening rörelsemönster
  • Avvikande rörelsemönster
 • Individuella rörelsetester
 • Generell styrka
 • Specifik styrka
  • Dynamometermätning
 • Spänstmätning
 • Individuell hälsoplan

LÄKARUNDERSÖKNING

 • Genomgång hjärta
 • Lungor
 • Buk
 • Lymf
 • Neurologi

Analys och genomgång av testresultatet
samt hälsoplan

Vårt grundutbud bygger på hälsoundersökningar som sker vartannat år, om inget annat efterfrågas.

Skrolla till toppen