Företagshälsovård - Företagskliniken

Företagshälsovård

Företagshälsovård för småföretagare

Vårt koncept bygger på ett grundläggande hälsofrämjande samtal i alla de paket som vi erbjuder. Baserat på dina behov och önskemål gör vi olika preventiva undersökningar och tester. Resultaten av dessa styr sedan fortsättningen, vilket medför att hälsovården blir helt individanpassad för de anställda i ditt företag samtidigt som kostnaden anpassas efter behovet.

Om du klickar dig vidare kan du gå in och se vad de olika paketförslagen erbjuder. Du kan även läsa om de tillvalstjänster som vi erbjuder.

 Vårt mål är att du som företagsledare ska känna dig trygg i att personalen blir väl omhändertagen och att vi arbetar för att främja deras hälsa och välmående

Skrolla till toppen