Paket Företagshälsovård för småföretagare

Som grundutbud erbjuder vi tre stycken paket. Det är oftast i något av dessa paket man startar. Därefter, utifrån resultaten, blir varje person individuellt rekommenderad passande paket inför nästa genomgång. Hos oss sker våra kontroller vartannat år.

I alla våra paket har vi ett hälsosamtal som underlag. Hälsosamtalet har visat sig vara en oerhört bra grund för fortsatt handhavande. Antingen är du kärnfrisk och då kan vi till nästa tillfälle rekommendera dig att stanna kvar eller flytta ner dig till Paket 1, vårt baspaket. Det kan också vara så att vi hittar förhöjda värden på något av blodproven, ett högt blodtryck, övervikt eller något annat som gör att vi behöver gå vidare med ytterligare kontroller. Dessa resultat sammanställs och vi ett åtgärdsförslag inför uppföljningsmötet. Vid större utredningar skickar vi dig vidare till den vårdcentral du tillhör. Vår läkare har alltid yttersta kontroll på de värden som vår företagssköterska presenterar.

Efter besöken, när vi har undersökt all personal, sammankallar vi till ett uppföljningsmöte med företagsledaren. Här går vi igenom hur företaget mår, åtgärdsförslag och rekommendationer samt vilka personer som ska flyttas ner eller upp i respektive paket inför nästkommande hälsokontroller. Allt informationsutbyte sker i enlighet med patientsekretesslagen. Vi bestämmer sedan tillsammans hur nästkommande kontroller ska se ut för personalen.

Vi har valt att lägga våra tillvalstjänster helt utanför paketkostnaderna. Detta gör att det bara är de som behöver utnyttja någon tjänst där också betalar bara för denna tjänst. Det känns viktigt för oss att alla företag bara betalar för de tjänster som utnyttjas och behövs.

Paket 1

Detta är vårt grundpaket och innehåller förutom ett hälsosamtal en hälsoundersökning BAS. Här tittar vi på de vanligaste parametrarna såsom bl.a längd vikt, blodtryck, lungfunktionsscreening och synundersökning. Vi tar även ett blodprov och du får lämna ett urinprov.

Paket 2

Detta är en utökad undersökning där allt som finns i paket 1 ingår. Här ingår även konditionstest och ett individuellt funktionstest. Detta för att hitta avvikande rörelsemönster och besvär kopplat till rörelseapparaten.

Till paket 2 kan ni välja att lägga till "TIlläggspaket PLUS", där en läkarundersökning ingår.

Paket 3

Detta är vårt mest kompletta paket där allt i både paket 1 och 2 ingår. I detta paket ingår även läkarundersökning samt ett val mellan EKG, spirometri- eller audiometriundersökning.

Paket 1

  Hälsosamtal med företagssköterska

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsa
 • Fysisk hälsa
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  1. Tobak
  2. Alkohol

  Riktade laboratorietester

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov

  Hälsoundersökning bas

 • Längd
 • Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
  Genomgång av testresultatet

Paket 2

  Hälsosamtal med företagssköterska

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsa
 • Fysisk hälsa
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  1. Tobak
  2. Alkohol

  Hälsoundersökning bas

 • Längd
 • Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
 • Lungfunktionsscreening

  Riktade laboratorietester

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov

  Konditionstest

 • Submaximalt cykeltest

  Individuellt funktionstest

 • Generell funktionsbedömning
 • Avvikande rörelsemönster
 • Generella rörlighetstester
 • Basal styrka
 • Spänstmätning

Tilläggspaket PLUS

Läkarundersökning: Genomgång hjärta, lungor, buk, lymf och neurologi
Genomgång av testresultatet

Paket 3

  Hälsosamtal med företagssköterska

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsa
 • Fysisk hälsa
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  1. Tobak
  2. Alkohol

  Hälsoundersökning bas

 • Längd
 • Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
 • Lungfunktionsscreening

  Riktade laboratorietester

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov

  Konditionstest

 • Submaximalt cykeltest

  Individuellt funktionstest

 • Generell funktionsbedömning
 • Avvikande rörelsemönster
 • Generella rörlighetstester
 • Basal styrka
 • Spänstmätning

  Läkarundersökning

 • Genomgång hjärta
 • Lungor
 • Buk
 • Lymf
 • Neurologi

  1 valfri av 4 följande

 • EKG
 • Spirometri
 • Audiometri
 • Stora Blodprovspaketet
  Genomgång av testresultatet

Vårt grundutbud bygger på hälsoundersökningar som sker vartannat år, om inget annat efterfrågas.

Läs mer om våra tillvalstjänster här 

LÄS MER OM BLODPROVSPAKETEN HÄR