Våra paket | Företagskliniken i Nyköping

Paket 1

Detta är vårt grundpaket som innehåller ett hälsofrämjande samtal och en hälsoundersökning. Här tittar vi på de vanligast frisk och riskfaktorer och gör en bedömning utifrån individens nuvarande hälsostatus.

Paket 2

Detta är en utökad undersökning där allt som finns i paket 1 ingår. Här ingår även konditionstest och ett individuellt funktionstest. Detta för att hitta avvikande rörelsemönster och besvär kopplat till rörelseapparaten.

Till paket 2 kan ni välja att lägga till
'Tilläggspaket PLUS'

Paket 3

Detta är vårt mest kompletta paket där allt i både paket 1 och 2 ingår. I detta paket ingår även läkarundersökning samt ett val mellan EKG, audiometriundersökning, spirometri eller stora blodprovspaketet.

Paket 1

  Hälsofrämjande hälsosamtal

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsoscreening
  1. Stress
  2. Sömn
  3. Återhämtning
 • Fysisk hälsoscreening
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  1. Tobak
  2. Alkohol
 • Friskbeteenden
  1. Var är du i dag?
  2. Var vill du vara?
  3. Hur ska vi komma dit?
 • Arbetsplats
  1. Trivsel
  2. Relationer
  3. Ergonomi

  Hälsoundersökning bas

 • Längd, Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
 • Lungfunktionsscreening

  Riktade laboratorietester

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov  Analys och genomgång av testresultatet
samt hälsoplan

Paket 2

  Hälsofrämjande hälsosamtal

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsoscreening
  1. Stress
  2. Sömn
  3. Återhämtning
 • Fysisk hälsoscreening
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  1. Tobak
  2. Alkohol
 • Friskbeteenden
  1. Var är du i dag?
  2. Var vill du vara?
  3. Hur ska vi komma dit?
 • Arbetsplats
  1. Trivsel
  2. Relationer
  3. Ergonomi

  Hälsoundersökning bas

 • Längd, Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
 • Lungfunktionsscreening

  Riktade laboratorietester

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov

  Konditionstest

 • Submaximalt cykeltest
 • Uppskattat värde Vo2 Max

  Individuellt funktionstest

 • Analys kravprofil
 • Funktionsbedömning
 • Screening rörelsemönster
  1. Avvikande rörelsemönster
 • Individuella rörelsetester
 • Generell styrka
 • Specifik styrka
  1. Dynamometermätning
 • Spänstmätning
 • Individuell hälsoplanTilläggspaket PLUS

Läkarundersökning: Genomgång av hjärta, lungor, buk, lymf och neurologi.
 Analys och genomgång av testresultatet
samt hälsoplan

Paket 3

  Hälsofrämjande hälsosamtal

 • Genomgång av hälsodeklaration
 • Psykisk hälsoscreening
  1. Stress
  2. Sömn
  3. Återhämtning
 • Fysisk hälsoscreening
 • Kost
 • Motion
 • Riskbeteenden
  1. Tobak
  2. Alkohol
 • Friskbeteenden
  1. Var är du i dag?
  2. Var vill du vara?
  3. Hur ska vi komma dit?
 • Arbetsplats
  1. Trivsel
  2. Relationer
  3. Ergonomi

  Hälsoundersökning bas

 • Längd, Vikt
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Synundersökning
 • Lungfunktionsscreening

  1 valfri av 4 följande

 • EKG
 • Spirometri
 • Audiometri
 • Stora Blodprovspaketet

  Riktade laboratorietester

 • Blodfetter
 • Diabetesprov
 • Blodvärde
 • Urinprov

  Konditionstest

 • Submaximalt cykeltest
 • Uppskattat värde Vo2 Max

  Individuellt funktionstest

 • Analys kravprofil
 • Funktionsbedömning
 • Screening rörelsemönster
  1. Avvikande rörelsemönster
 • Individuella rörelsetester
 • Generell styrka
 • Specifik styrka
  1. Dynamometermätning
 • Spänstmätning
 • Individuell hälsoplan

  Läkarundersökning

 • Genomgång hjärta
 • Lungor
 • Buk
 • Lymf
 • Neurologi
  Analys och genomgång av testresultatet
samt hälsoplan

Vårt grundutbud bygger på hälsoundersökningar som sker vartannat år, om inget annat efterfrågas.

Läs mer om våra tillvalstjänster här 

LÄS MER OM BLODPROVSPAKETEN HÄR