Dietist

Kostkonsultation

Via telefon ca 30 min.

Här går du i igenom din nuvarande kostsituation och får rådgivning i hur du ska gå vidare utifrån dina målsättningar och behov.

 

Kostschema

Djupgående konsultation om din nuvarande kostsituation och dina mål. Specifikt utformat kostschema utformat efter dig och dina mål under 8 veckor.

Du följs upp efter 2 v.
Denna uppföljning sker via mail.